A Sárvári vár története
Főoldal
Kapcsolat
Szobafoglalás
Sárvári Vár
Sárvári Fürdő
Sárvár Város
Napsugár Apartman
Napsugár Apartman Megközelíthetőség
Krisztina Apartman
Krisztina Apartman Megközelíthetőség

A Sárvári vár története

A sárvári Nádasdy-vár épületegyüttese nemcsak történeti szempontból meghatározó eleme a városnak. A Sárvár szívében magasodó, legtöbbet kaputornyával és a várárkot átívelő boltíves hídjával ábrázolt várkastély a nemzeti örökség része. A vár ad otthont a Nádasdy Ferenc Múzeumnak ahol számos értékes látnivaló várja a látogatókat.

A sárvári vár erődítményrendszerével, zárt belső udvarával, homlokzatainak összhangjával, egységes terv szerint felépített késő reneszánsz várkastély képét mutatja.

Rótt palánkos, kisebb kőfallal megerősített, részben fából épített 13. századi vár volt a magja, mely egymást követő alakítások - bővítések során a 17. század végére nyerte el mai arculatát.

A sárvári vár a 13. század második felében a király tulajdona volt, majd a királyi hatalom ellenében fellépő Németújvári család birtokolta. 1327-ben Köcski Sándor országbíró a király számára visszaszerezte. 1390-tol Zsigmond király adományaként, kisebb megszakításokkal (1406: Garayak, 1411: Ozorai Pipo, 1464: Rozgonyiak) a Kanizsai család tulajdonában volt.
Sárvári Vár - Napsugár Apartman

1534-ben a vár és a hatalmas vagyon a fiúsított Kanizsai Orsolyának Nádasdy Tamás nádorral kötött házassága révén a Nádasdy családra szállt. Nádasdy Ferenc országbíró kivégzése után (1671) a sárvári vár, a sárvári és pottendorfi gyűjtemény a bécsi kincstár tulajdona lett. Draskovich Miklós, Nádasdy Krisztina férje, a várat a 326 520 forintért visszavásárolta. A Draskovichoktól öröklődés útján Zizendorf Jakabhoz, Inkey Boldizsárhoz, majd Szluha Györgyhöz került, 1768-ban Szily Ádám az új tulajdonos, majd a Pallaviciniek és a genovai kereskedők birtokolták a várat, melyet 1803-ban Este Ferdinánd, modenai herceg vásárolt meg, végül 1875-ben házasság útján a bajor hercegi család tulajdonába jutott, akik 1945-ig birtokolták a várat.

A vár legkorábbi ismert részei valószínűleg a 13. századból valók. Kőből és fából emelt földsánc és egy szakaszon toronnyal megerősített kőfal védte. Köcski Sándornak, mint várnagynak a nevéhez fűződik a 14. század közepe táján a várjavítgatása, bővítése, csinosítása.

Sárvári Vár Díszterme - Napsugár Apartmanok Sárvár A 16-17. századi várkastély külső homlokzati fala a korai vár védőfala volt, mögötte fából emelt épületek, védőfolyosók húzódtak. A falat az egész középkoron át javítgatták, vastagították.

A Kanizsaiak a város felőli bejáratot kaputoronnyal erősítették meg és építkeztek a vár keleti részén is. Lehetséges, hogy a vár délnyugati részén lakótornyot emeltek, melynek szintjei a vár mai szintjeitől eltértek.

Az 1550-1560-as években Nádasdy Tamás, felesége kedvelt tartózkodóhelyét, már a reneszánsz ízlés jegyében bővítette, szépítette.

A Kanizsai-féle reprezentatív vármagot terjedelmesebb szárnnyal bővítették. Egy további szárny elé levegős loggiát emeltek, mely a reneszánsz formaérzék jegyében enyhített kissé a középkori vár szigorúságán. A kaputorony 1560-ban kapja szép kapuépítményét, tervezője személyében alighanem olasz mestert sejthetünk. Sárvár sohasem került a török elleni harcok első vonalába. Tulajdonosai, Nádasdy Ferenc és fia, Pál, mégis megerősítik, a 16-17. század fordulóján falgyűrűvel veszik körül, melyet egyszerűbb típusú olasz bástyák biztosítanak. Ez a falrendszer felmenti védelmi funkcióitól a késő reneszánsz várkastélyt.
 
Nádasdy Ferenc országbíró nagyszabású sárvári építkezéseinek eredményeképpen a 17. század közepén az épületszárnyak a belső udvart csaknem teljesen körbezárták. Az egységes építészeti összhatás érdekében egyes középkori épületrészeket lebontottak, átalakítottak. Az országbíró a vár északi részén alakíttatott ki új reprezentatív központot. Nádasdy Ferenc országbíró 1653-ban egy magát H.R.M. betűkkel jelző mesterrel festette ki a díszterem mennyezetét. Az itt látható csataképek a 16-17. század fordulója törökellenes hadjáratának (tizenötéves háború) magyarországi csatáit örökítik meg. A megrendelo nagyapjának, a "Fekete Bég"-nek, híres sziszeki csatáját állíttatta a középpontba, ezt veszik körül Buda, Tata, Pápa, Székesfehérvár, Kanizsa és Gyor ostromát ábrázoló freskók. A képeket Nádasdy Ferenc két évvel később az olasz Andrea Bertinallival stukko keretekbe foglaltatta. A legújabb kutatások szerint a mennyezet csataképeinek alkotója Hans Rudolf Miller. Később, 1769-ben, Szily Ádám Dorffmeister Istvánnal (Bécs, 1735 k.-Sopron, 1797) festette meg az oldalfalakon látható ótestamentumi jeleneteket.

    weblions.hu   napsugarapartmanok.hu © 2012    
 
Szobafoglalás | on Google Maps | Kapcsolat | Kezdőlap   

Apartman Sárvár Hungary   Apartman Sárvár Deutsch   Apartman Sárvár English